AUTOVIA.cz - prodej a výroba přívěsů! Nákladní přívěsy i vozíky za auto Frequently asked questions, how to choose the right trailer?


[Přeskočit navigaci]

Search a trailer

0 Kg 20000 Kg

Search a trailer

Frequently asked questions, how to choose the right trailer?

How should I proceed when looking for a suitable car trailer?

First of all, it is important to realize what kind of load will you want. According to the specifications of the load you can choose between different types of trailers (tipper, flatbed, plateau, trailers with or without tarpaulin, trailers for transport of motorcycles, water scouters, animals, etc.). You will be limitated by the weight of car, which will pull the trailer, by vehicle towing equipment and of course, by the trailer owner driving license.

Which trailer is better braked and unbraked?

In this case, is important to consider the use of the trailer. For heavier loads is better braked trailer, which has higher payload. The braking system will provide easier handling when driving the loaded trailer. The braking system needs regular inspections by authorized repairers. Braked trailers are obviously more expensive than unbraked trailers.

How should I proceed when selecting a suitable material from which is the trailer manufactured?

Nowadays there are many alternatives to choose from. You can choose among tin, aluminum or plywood sideplates. Your choice depends again on how you will use the trailer. For professional purposes plywood version would be more suitable, because it has better resistance to damage. For hobby purposes would be better the tin or aluminum sideplates, which are lighter.

What are the advantages of trailer bearing wheels under the load area?

The biggest advantage of this layout is easier load handling (you can load the trailer from side). Another significant advantage is smaller dimension in width. Trailers with wheels next to the load area have a lower center of gravity and are cheaper.

Jak postupovat při ztrátě čitelnosti VIN?

Vážení zákazníci,

při nedostatečné údržbě přívěsu, především v zimních měsících, může
vlivem oxidace ochranného ošetření kovového materiálu docházet ke ztrátě
čitelnosti výrobního čísla. Zabránit tomu lze pouze pravidelnou údržnou
a čištěním výrobního čísla. Za ztrátu čitelnosti VIN nenese zodpovědnost
výrobce ani prodejce přívěsu a nemůže být předmětem reklamace.
Pokud dojde ke ztrátě čitelnosti výrobního čísla a přívěs neprojde STK
je postup pro obnovu VIN následující:
- zákazník přívěs přistaví ke kontrole identity do firmy Autovia popř. do výrobního závodu
- výrobce přívěsu vystaví prohlášení o původu přívěsu
- zákazník zažádá na Odboru dopravy příslušného magistrátu o vyražení VIN náhradní technologií
- po obdržení tohoto dokladu je možná obnova VIN ve firmě Autovia s.r.o.
- obnova VIN je hrazený úkon a jeho částka se řídí platným ceníkem dostupným u firmy Autovia s.r.o.

- výše uvedené se týká pouze přívěsů vyrobených a prodaných společností Autovia s.r.o.


Other questions that you have not found the answers for will be answered by our worker on this phone number 377 828 103-104 or by email info@autovia.cz Do not hesitate to contact us!